Home Campanii in desfasurare Infernul copiilor uitați Procedura de adoptie

Procedura de adoptie

 

Depunerea cererii, verificarea dosarului şi a existenţei impedimentelor la adopţie

1. anterior depunerii cererii se verifică dacă a fost asigurată procedura de informare prealabilă

2. la data depunerii dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

–       Copie buletin/carte de identitate, permis de şedere pe termen lung, carte de rezidenţă permanentă

–       Certificate de nastere in copie legalizata

–       Certificate de casatorie/hotarare de divort/certificat de divorţ in copie legalizata

3. Titlu de proprietate (sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta al locuintei) in copie

4. Certificatul de cazier judiciar – original

5. Adeverinte de venit-venitul net, sau orice document referitor la veniturile solicitanţilor – original

6. Certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice însoţit de rezultatul evaluării psihiatrice – original

7. Caracterizari de la ultimul loc de munca(minim doua pentru fiecare persoana) – original

8. Declaratie autentică pe propria raspundere a persoanei/fiecare membru al cuplului conjugal din care să rezulte ca nu sunt decazuti din drepturile parintesti si ca nu are/au copil/copii in sistemul de protecţie specială

9. Declaraţie autentică pe proprie răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulate să depăşească 3 luni

10. Declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii (in cazul in care cererea este formulata numai de unul dintre soti si celalalt nu se asociaza la cerere)

11. Certificat ce cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul-original

12. Certificat/adeverinţă medicală eliberată de medical de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cornice însoţit de rezultatul evaluării psihiatrice a celorlalte persoane cu care domiciliaza solicitantul – original

13. Pentru soluţionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.

Documentele prevăzute la punctele 1, 2, 5, 7, 9 şi 13 se solicită şi pentru soţul adoptator în situaţia în care acesta nu se asociază la cerere

DGASPC adresează rugămintea ca, în măsura posibilităţilor:

–          cele 3 documente scrise îngroşat să fie însoţite de fotocopia lor

–          actele să fie aşezate in dosar de plastic cu sine, în ordinea menţionării lor mai sus, fiecare document fiind într-o folie de plastic transparentă

PROCEDURA PENTRU ADOPTIA NATIONALA ESTE DISPONIBILA AICI

PROCEDURA PENTRU ADOPTIA INTERNATIONALA ESTE DISPONIBILA AICI

SIMILAR ARTICLES