Fundatia Mereu Aproape

Sediu: Șoseaua București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 3, sector 1, București, cod poștal 013682

Tel : 021.527.19.94, 021.527.19.95, 021.527.19.96
Email: office@fundatiamereuaproape.ro

*NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform Regulamentului U.E.679/2016 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, FUNDAŢIA MEREU APROAPE, cu sediul în Șoseaua București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 3, sector 1, București, cod poștal 013682, înregistrată cu Certificat de Înscriere a Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 19/05.10.2005, CIF 18212553 (numită în continuare “Fundaţia”) în calitate de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37207, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Scopul colectării datelor este: mediatizarea cazurilor înscrise în campaniile/proiectele derulate de Fundaţie în vederea strângerii de fonduri necesare pentru sprijinirea cazurilor înscrise în campanie, promovarea acţiunilor şi proiectelor Fundaţiei, precum derularea de acţiuni de sensibilizare şi informare a publicului. 

Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele marcate cu “*”, acestea fiind necesare pentru informarea corectă şi completă a Fundaţiei, în funcţie de care va decide dacă cazul social/medical îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi înregistrat în campaniile derulate de Fundaţie. Refuzul dvs. de a completa aceste date determină imposibilitatea de a trimite formularul completat către Fundaţie şi de a vă înregistra solicitarea. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Fundaţie, în calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai Fundaţiei, instituţiilor care asigura servicii medicale şi sociale, furnizorilor de bunuri sau servicii, societăţilor bancare naţionale şi/sau internaţionale, altor asociaţii şi fundaţii, mass-media şi instituţiilor publice şi private din România. 

Conform Regulamentului U.E.679/2016 al Parlamentului European, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Fundaţiei, sau în cazul în care solicitarea dvs. nu va fi soluţionată, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

Formular contact

  Nume, Prenume*: (obligatoriu)

  Adresa de email* (obligatoriu)

  Telefon*

  Adresa*

  Tip ajutor – Alegeti tipul ajutorului solicitat (social / medical), moneda pt suma solicitata, suma sau numiti ce alt tip de ajutor aveti nevoie.
  Social / Medical:SocialMedical

  RON / Euro:RonEuro

  Suma:

  Alt tip de ajutor:

  Descriere caz: (obligatoriu)*

  Documente atasate – in copie (ancheta sociala primarie, acte medicale, acte identitate, orice alte documente justificative):
  Ataseaza fisiere*: (dimensiune maxima pe fiser: 5MB)

  Extensii acceptate: gif, png, jpg, jpeg, pdf, doc, docx, txt