Fundatia Mereu Aproape

Sediu: Strada Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2, Bucuresti, cod postal 020522

Tel : 021.527.19.93, 021.527.19.94, 021.527.19.95,
Fax: +40 021.527.19.96
Email: office@fundatiamereuaproape.ro

*NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată FUNDAŢIA MEREU APROAPE, cu sediul în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2, înregistrată cu Certificat de Înscriere a Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 19/05.10.2005, CIF 18212553 (numită în continuare “Fundaţia”) în calitate de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37207, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: mediatizarea cazurilor înscrise în campaniile/proiectele derulate de Fundaţie în vederea strângerii de fonduri necesare pentru sprijinirea cazurilor înscrise în campanie, promovarea acţiunilor şi proiectelor Fundaţiei, precum derularea de acţiuni de sensibilizare şi informare a publicului.

Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele marcate cu “*”, acestea fiind necesare pentru informarea corectă şi completă a Fundaţiei, în funcţie de care va decide dacă cazul social/medical îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi înregistrat în campaniile derulate de Fundaţie. Refuzul dvs. de a completa aceste date determina imposibilitatea de a trimite formularul completat către Fundaţie şi de a vă înregistra solicitarea.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Fundaţie, în calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai Fundaţiei, instituţiilor care asigura servicii medicale şi sociale, furnizorilor de bunuri sau servicii, societăţilor bancare naţionale şi/sau internaţionale, altor asociaţii şi fundaţii, mass-media şi instituţiilor publice şi private din România.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Fundaţiei, sau în cazul în care solicitarea dvs. nu va fi soluţionată, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Formular contact

Nume, Prenume*: (obligatoriu)

Adresa de email* (obligatoriu)

Telefon*

Adresa*

Tip ajutor – Alegeti tipul ajutorului solicitat (social / medical), moneda pt suma solicitata, suma sau numiti ce alt tip de ajutor aveti nevoie.
Social / Medical:

RON / Euro:RonEuro

Suma:

Alt tip de ajutor:

Descriere caz: (obligatoriu)*

Documente atasate – in copie (ancheta sociala primarie, acte medicale, acte identitate, orice alte documente justificative):
Ataseaza fisiere*: (dimensiune maxima pe fiser: 5MB)
Extensii acceptate: gif, png, jpg, jpeg, pdf, doc, docx, txt