Date cu caracter personal

Fundația MEREU APROAPE are calitatea de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37207.

Fundația MEREU APROAPE prelucrează datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civilă, adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situaţia familială, situaţia economică şi financiară, date bancare, date privind starea de sănătate şi alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, adulți, membrii familiilor acestora), în sensul stocării acestor date şi al transmiterii lor către autorităţi publice sau private, naționale sau internaționale, altor fundații și asociații, mass-media care au competenţă în soluţionarea problemelor beneficiarilor, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”), ce este aplicabil de pe 25 mai 2018.

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face cu bună credinţă, în mod adecvat, pertinent şi neexcesiv, prin raportare la scopul pentru care datele sunt colectate şi ulterior prelucrate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Fiecare utilizator a luat la cunoştinţă, sub semnătură, prevederile privind confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal cuprinse în Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor 2016/679/UE, beneficiarii au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor si de a nu fi supuşi unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa Fundatiei Mereu Aproape printr-o cerere scrisă, datată şi semnată. Beneficiarilor li se garantează și dreptul de a se adresa justiției.

Sponsorizarea

Cadrul legal românesc cuprinde Legea nr. 32 din 1994 privind sponsorizarea şi Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea pot scădea din impozitul pe profit datorat statului sumele aferente în limita minimă, astfel:

a) 3‰ din cifra de afaceri;

b) 20% din impozitul pe profit datorat

Acordarea de bunuri în mod gratuit/ donațiile materiale în cadrul acţiunilor de sponsorizare nu se constituie în livrare de bunuri (transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană), în sensul art. 128 alin. 1 din Codul Fiscal si, de aceea, sunt scutite de aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA).

Potrivit art.8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii.

Persoanele fizice sau juridice străine care datorează statului român un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării, în aceleaşi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române. Persoanele fizice și juridice pot face donații si redirecționând 3.5% , respectiv 20% , din impozitul pe venit.

Ajută-ne să ajutăm!