Home Contact

Contact

Fundatiei Mereu Aproape

Sediu: Strada Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2, Bucuresti.

Tel : 021.527.19.94, 021.527.19.95,
Fax: +40 021.527.19.96
Email: office@fundatiamereuaproape.ro

Certificat de Inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial nr.19/05.10.2005 CIF: 18212553, data atribuirii CIF: 13 decembrie 2005
Cont in lei: RO 05 BRDE 450 SV 0729 533 4500, deschis la BRD GSG SMCC

Cont in Euro: RO 31 BRDE 450 SV 2376 153 4500 deschis la BRD GSG SMCC

Cont in Lire: RO 69 BRDE 450 SV 4251 960 4500 deschis la BRD GSG SMCC

 

Cod SWIFT: BRDEROBU, Cod BIC: BRDEROBUXXX

Nume, Prenume*: (obligatoriu)

Email*: (obligatoriu)

Contact (telefon, adresa)

Telefon*: (obligatoriu)

Adresa*: (obligatoriu)

Tip ajutor – Alegeti tipul ajutorului solicitat (social / medical), moneda pt suma solicitata, suma sau numiti ce alt tip de ajutor aveti nevoie.

Social / Medical:

RON / Euro:
 Ron Euro

Suma:

Alt tip de ajutor:

Descriere caz: (obligatoriu)

Documente atasate – in copie (ancheta sociala primarie, acte medicale, acte identitate, orice alte documente justificative):

Ataseaza fisiere*: (dimensiune maxima pe fiser: 5MB)
Extensii acceptate: gif, png, jpg, jpeg si pdf

Completeaza codul de securitate:

captcha

*NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată FUNDAŢIA MEREU APROAPE, cu sediul în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2, înregistrată cu Certificat de Înscriere a Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 19/05.10.2005, CIF 18212553 (numit�� în continuare “Fundaţia”) în calitate de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37207, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: mediatizarea cazurilor înscrise în campaniile/proiectele derulate de Fundaţie în vederea strângerii de fonduri necesare pentru sprijinirea cazurilor înscrise în campanie, promovarea acţiunilor şi proiectelor Fundaţiei, precum derularea de acţiuni de sensibilizare şi informare a publicului.

Sunte��i obligat (ă) să furnizaţi datele marcate cu “*”, acestea fiind necesare pentru informarea corectă şi completă a Fundaţiei, în funcţie de care va decide dacă cazul social/medical îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi înregistrat în campaniile derulate de Fundaţie. Refuzul dvs. de a completa aceste date determina imposibilitatea de a trimite formularul completat către Fundaţie şi de a vă înregistra solicitarea.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de c��tre Fundaţie, în calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai Fundaţiei, instituţiilor care asigura servicii medicale şi sociale, furnizorilor de bunuri sau servicii, societăţilor bancare naţionale şi/sau internaţionale, altor asociaţii şi fundaţii, mass-media şi instituţiilor publice şi private din România.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, ave����i dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Fundaţiei, sau în cazul în care solicitarea dvs. nu va fi soluţionată, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate în state din Uniunea Europeană, din zona Economică Europeană, precum şi în ţări din afara Uniunii Europene, în scopul faciltarii accesului dumneavoastră, unui membru al familiei dumneavoastră sau unei alte persoane înscrise în campaniile medicale derulate de Fundaţie, la servicii medicale oferite de instituţii medicale din străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.